Национален институт по правосъдието, проект НФМ6

СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ

© 2023 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6