Връзка с нас

Ръководител:

Силвия Димитрова, заместник-директор на НИП

Тел:+ 359 2 9359 124

dimitrova@nij.bg

Координатор:

Калина Лазарова, програмен ръководител

Тел: – + 359 2 9359 158

k.lazarova@nij.bg

Финансов експерт:

Стоянка Нетовска, главен експерт-счетоводител

Тел. + 359 2 9359 114

s.netovska@nij.bg

Технически сътрудник:

Анна Гергова – младши експерт

Тел: + 359 2 9359 179

a.gergova@nij.bg

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6