Публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП

На 15.02.2021 г. в ЦАИС ЕОП е публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, съпътстващи дейности, хотелско настаняване и медицински застраховки за нуждите на НИП в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021“.

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 58 217,04 лв. без ДДС, а крайния срок за подаване на оферти е до 15.03.2021 г. 

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6