НИП организира дистанционно електронно обучение по прилагането на Хартата за основните права

Националният институт на правосъдието организира дистанционно електронно обучение на тема „Ефективно прилагане и изпълнение на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво“, което ще се проведе в периода 14 юни – 2 юли 2021г.

Обучението е предназначено за съдебни служители от органите на съдебната власт, ангажирани с изпълнението и управлението на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за експерти-юристи от структурите на Управляващите органи на ЕСИФ и на Министерството на правосъдието.

Форматът на обучението предвижда организирането на дискусионен форум, в който участниците ще могат да обсъждат и задават своите въпроси към съдия Николай Ангелов от Административен съд София-град, преподавател в обучението.

Събитието се организира в изпълнение на дейност 2 “Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6