Проучване на нуждите от обучение на българските магистрати в областта на върховенството на правото и защитата на основните права

икона на анкета

Националният институт на правосъдието организира проучване на нуждите от обучение на българските магистрати и съдебните и прокурорските помощници в страната в областта на върховенството на правото и защитата на основните права, с фокус върху прилагането на Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС, както и относимата практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС.

Проучването е организирано във връзка с изпълнението на дейност 1: “Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото” по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Резултатите от него ще бъдат разгледани и анализирани от работна група от експерти, назначена от директора на Института.

Анкетата е достъпна за попълване онлайн на адрес: https://forms.gle/F8AGPw2SL21wxELFA в срок до 25.06.2021 г.

Разчитаме на Вашето съдействие, за да получим надеждна и актуална информация за потребностите Ви от обучение в посочената област.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6