Работна среща на представители на Норвежката съдебна администрация с екипа на Националния институт на правосъдието

photo from meeting

На 26 октомври 2021г. екипът за организация и управление на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. проведе работна среща с представители на Норвежата съдебна администрация, партньор по проекта.

От страна на норвежкия партньор участваха Ивар Арнстад – ръководител на Международния секретариат към Норвежката съдебна администрация; Виктор Дросу – правен съветник, представляващ страната-донор по проекта; Сузан Кайа Асфауг – старши съветник в правния отдел на Международния секретариат и Нике Ван Де Берг – координатор.

Ръководителят на проекта Силвия Димитрова направи обзорен преглед на постигнатия напредък по проекта, както и на предизвикателствата пред ефективното изпълнение на дейностите, последвали от пандемичната обстановка. Сътрудничество с Норвежката съдебна администрация и подкрепата на норвежкия партньор е гарант за успеха на проекта.

Ивар Арнстад изказа своето удовлетворение от съвместната работа с екипа на НИП. Гостите заявиха своята ангажираност и интерес към всички дейности по проекта и потвърдиха своя ангажимент за осигуряване на норвежки експерти във връзка с планираните обучителни дейности и провеждането на работни сесии на обновения форум по права на човека.

Двете страни подчертаха важността от провеждането на повече двустранни срещи за обмен на идеи и предложения за съвместна работа.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6