НИП организира хибридно обучение “Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1 към Европейска конвенция за правата на човека”

training materials

Националният институт на правосъдието организира хибридно обучение на тема „Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1, ЕКПЧ“, което ще се проведе в периода 11 – 20 април 2022 г.

Обучението е предназначено за съдии от районните и въззивните съдилища, съдебни помощници, адвокати и други представители на професионалната общност.

Форматът на обучението предвижда самостоятелна работа за запознаване с актуална практика относно гаранциите за защита на правото на собственост (правото на мирно ползване на притежанията съгласно чл. 1, Протокол 1 към ЕКПЧ), дискусии във форуми и провеждане на онлайн сесии за обсъждане, в които участниците ще могат да задават своите въпроси към съдия Илияна Папазова-Маркова от Върховен касационен съд, преподавател в обучението. На 20 април 2022 г. ще се проведе дискусия в хибриден формат, в която част от участниците ще присъстват в зала на НИП, а друга- ще участват онлайн през ZOOM. По време на дискусията ще бъдат обсъдени постановените решения срещу България на Европейския съд по правата на човека с участието на съдия Папазова и представител на дирекция „Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ“ към Министерството на правосъдието. 

Събитието се организира в изпълнение на дейност 2 „Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права“ по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Заявки за участие се подават в срок до 6.04.2022 г., през системата ИСУПО тук

Лице за контакт:

Янислава Андреева – тел. 02 9359 162; е-поща: y.andrееva@nij.bg.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6