Успешно приключи изпълнението на поръчката за създаване на уебсайтове на проектите, финансирани по НФМ

На 28.06.2022 г. приключи успешно и в срок изпълнението на договора за разработване на два интернет сайта в изпълнение на дейности по информация и публичност по проектите на Националния институт на правосъдието „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ и „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществявани с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Реализацията на договора, на обща стойност 10 800 лв. с ДДС, сключен след проведена процедура за възлагане по реда на ЗОП, започна на 30.09.2021 г.

В резултат от изпълнението му са разработени, внедрени и въведени в експлоатация двуезични интернет страници на двата проекта, издържани в модерен дизайн и с динамични функционалности, които в максимална степен илюстрират постигнатите резултати и улесняват достъпа и взаимодействието с потребителите.

По договора е осигурена и 2-годишната им гаранционна поддръжка.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6