Учебно посещение за обмен на професионален опит и добри практики, организирано от Националния институт на правосъдието съвместно с Норвежката съдебна администрация

В периода 14 – 18 ноември 2022г. се провежда учебно посещение на български магистрати, експерти и съдебни служители до институциите в Норвегия в областта на обучението по основни права.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с работата на своите колеги в регионалната прокуратура на Осло; ще посетят Националната институция по права на човека в Норвегия и ще се включат в интерактивна презентация, посветена на работата на Норвежката съдебна администрация и съдебното обучение в страната.

Посещението се осъществява в изпълнение на Дейност 1 „Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото“, по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6