Споделени пространства за съдебно обучение в органите на съдебната власт

През 2022 г. по проекта на НИП„Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“,  финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.,бяха създадени и оборудвани 13 споделени пространства за целите на съдебното обучение.

Споделените учебни пространства са иновативен инструмент за провеждане на обучение в работна среда, който допринася за развиването на професионални умения и компетентности в съдебната система.

През 2023 г. предвиждаме провеждането на обучения в споделените пространства, които ще бъдат изцяло финансирани от бюджета на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“.      

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6