НИП представи модерен нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани с финансовата подкрепа на НФМ

„През изминалия 2-годишен период заедно преодоляхме множество предизвикателства, пред които се изправихме за пръв път; наложи се да бъдем смели и да въвеждаме новаторски подходи в изпълнението на проекта – в кратки срокове, без предварителна яснота за непосредственото въздействие, но с вяра в крайния успех.

С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева откри пресконференцията, посветена на постигнатите резултати по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Събитието се проведе на 14.03.2023 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието.

Г-жа Тачева подчерта сътрудничеството с Министерството на правосъдието като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм и изтъкна съпричастността и подкрепата на министъра на правосъдието г-н Крум Зарков за реализиране на амбициозните цели на проекта.

Г-н Крум Зарков, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, който е и ръководител на Програмния оператор по Програма „Правосъдие“, отправи приветствие към участниците в събитието. 45 представители на професионалната общност – съдии,  прокурори, съдебни служители и експерти взеха участие в публичното събитие.

Институционалният партньор на проекта, Норвежката съдебна администрация, бе представена от ръководителя на Секретариата Ивар Арнщад, който заяви, че „всички имаме какво да учим един от друг“ и отбеляза високия професионализъм в изпълнението на проекта като ключов фактор за постигането на целите на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм.  

Директно от оборудваните по проекта споделени пространства за обучение в Апелативен съд Пловдив и Окръжна прокуратура Варна се включиха онлайн председателят на съда г-жа Магдалина Иванова и прокурорите Нина Величкова и Радослав Лазаров.  „От тази година активно използваме оборудваната зала 215 на съда за провеждане на дейности за споделяне на опит и професионални дискусии“ – подчерта съдия Иванова.

Проектите, които Институтът стартира през 2020 г. са на обща стойност 3 324 911 лева  и са насочени към създаването на модерна обучителна среда, в която стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и на Хартата за основните права да се прилагат –  чрез обучения, осигуряване на  учебни ресурси и интегриране на добри практики. Като част от усилията си за модернизиране на учебната среда за българската съдебна система НИП отчете изградените и оборудвани 13 споделени учебни пространства в страната и планираните обучителни дейности в тях; ефективно работещия Форум по права на човека като пълноценен инструмент за планиране на цялостната учебна дейност на Института; поддържането и надграждането на онлайн платформа „Съдебна етика“; разработването на учебни ресурси за различните нива в съдебната система в съответствие с приетите през 2022 г. от Управителния съвет на НИП стандарти за съдебно обучение.

 Едно от постиженията на проекта, нов модерен и интерактивен уебсайт на НИП, стартира официално в деня на пресконференцията.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6