НИП организира обучение на тема „Невербална комуникация“

В периода 20-21 април 2023г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Невербална комуникация“ по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Целта на обучението е да развие умения за невербално поведение и комуникация в работна среда.

  Преподавателският екип включва г-н Марк Сегал, адвокат от Филаделфия, международен експерт с дългогодишен опит в областта на законодателните и съдебните реформи, вкл. и в провеждането на обучения в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Средния изток, Африка и Южна Америка, и г-жа Катя Дормишева, съдебен обучител на НИП с международен експертен опит в съдебното обучение и изграждането на капацитет на съдебно-обучителните институции.

На събитието е осигурен симултанен превод от/на английски език.

Разходите за настаняване, транспорт и дневни разноски са за сметка на бюджета на проекта. Допълнително ще изпратим практическа информация за събитието.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, НИП – тел.02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Срокът за заявяване на участие е до 10 април 2023 г., чрез регистрация в системата ИСУПО – https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1357.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6