49 представители на професионалната общност взеха участие във втората сесия на Форума по права на човека на НИП

Почтеността е крайъгълният камък на всяка етична връзка. И съдиите, и представителите на Прокуратурата, и адвокатите трябва да притежават непоколебима почтеност в професионалното си поведение. И не само. Те трябва да бъдат особено внимателни и в личния си живот. Съблюдаването на най-високите стандарти на професионализъм и въздържането от всякакви действия, които биха могли да компрометират тяхната почтеност или да хвърлят съмнение върху тяхната безпристрастност, е ключово за обществения интерес.“

С тези думи директорът на НИП Миглена Тачева откри втората сесия на Форума по права на човека, посветен на професионалната етика и етичните предизвикателства, в който взеха участие 49 съдии, прокурори, следователи и представители на Адвокатурата.

Дискусиите между участниците бяха посветени на принципите на съдебната етика, колегиалността и комуникацията, международните стандарти за професионално поведение и интегритет, доверието между представителите на съдебната власт и Адвокатурата. Панелисти в отделните части на Форума бяха съдия Рике Ласен от Окръжния съд в Осло, членовете на общност „Съдебна етика“ съдия Ангелина Лазарова, младши съдия Калина Станчева, младши съдия Радослав Ангелов, младши прокурор Георги Коджаниколов, прокурор Сава Петров, адв. Ели Христова, адв. Пенка Христова, а модератор на събитието бе съдия Росица Тончева.

В рамките на събитието бяха представени онлайн платформата „Съдебна етика“ и преведеният с финансовата подкрепа на Посолството на Съединените американски щати Наръчник за независимост, безпристрастност и почтеност на правосъдната система на CEELI Institute.

Форумът се проведе в рамките на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори и следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6