Нидерландският документален филм „Гласът на детето“ бе представен на общност „Правосъдие за деца“

На 12.12.2023 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието се проведе работна среща на общност „Правосъдие за деца” по повод проекта „Гласът на детето“, изпълняван от Центъра за съдебно обучение на Нидерландия, Центъра за съдебно обучение на Белгия, Училището за магистрати на Италия и Националния институт на правосъдието. Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия и за периода 2024-2026 г.

На срещата беше представен филмът „The Voice of the Child”, който проследява работата на няколко нидерландски съдии, които разглеждат в реално време дела за правата на децата в случаите на родителски конфликт. В кадър са родителите, децата, преживели тяхната раздяла и съдиите, които с отговорност и ангажираност търсят решения, фокусирани върху най-добрия интерес на детето.

Филмът предизвика оживена дискусия относно необходимите умения и компетентности на съдиите за работа с деца. Продуцентът на филма, Питър Фльори, разказа за предизвикателствата при създаването на филма и подкрепата на нидерландската съдебна система за неговото реализиране. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество във връзка със създаването на филм с участието на български съдии по проекта.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6