Самообучителните ресурси „Ръководство на административния съдия – обща и специална част (книга първа)“ и  „Ръководство на следователя“ са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

В изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, финансиран по програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, екипи от съдебни обучители разработиха поредицата „Знанието е сила“ – 10 учебни помагала, които систематично и задълбочено развиват стандартите за съдебно обучение с практическо съдържание, като преход от знания към умения и компетентности.  

От днес в портала за електронно обучение на НИП са достъпни първите две издания от поредицата: „Ръководство на административния съдия – обща и специална част (книга първа)“ и „Ръководство на следователя“.

След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6