Самообучителните ресурси „Личностно и организационно развитие. Неюридически умения“ и  „Ръководство на наказателен съдебен състав. Общи насоки“ са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от поредицата „Знанието е сила“: „Личностно и организационно развитие. Неюридически умения“ и „Ръководство на наказателен съдебен състав. Общи насоки“. В идните седмици предстои публикуването и на следващите две части – „Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред първата инстанция“ и „Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред въззивната инстанция“.

След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

Изданията са съставени и ще бъдат отпечатани по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6