Нови самообучителни ресурси са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от поредицата “Знанието е сила”: “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред първата инстанция” и “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред въззивната инстанция”.


След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6