“Ръководство на прокурора. Книга първа” е публикуван в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП е достъпно следващото издание от поредицата “Знанието е сила” – “Ръководство на прокурора. Книга първа”.

След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6