“Наказателно материално право за съдии, прокурори и следователи. Книга 1” е публикувана в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП е достъпно следващото издание от поредицата “Знанието е сила” – “Наказателно материално право за съдии, прокурори и следователил Книга 1“.

След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6