Дейност 1 – Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото

Основната цел на дейността е да изгради цялостен подход към обучението в областта на основните права и върховенството на правото, отчитайки специфичните целеви групи, вида обучение (задължително първоначално / текущо обучение), конкретната тематика и подходящите обучителни формати, които да бъдат приложени (в т.ч. самостоятелно обучение, фокусирановърху основните права и/или обучение, интегриращо въпросите, относими към правата на човека в обучения с гражданска, административна, семейноправна, наказателноправна и др. насоченост).

Дейността се изпълнява съвместно с Норвежката съдебна администрация.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6