Дейност 2 – Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права

Дейността е фокусирана върху разработването и провеждането на обучения и осигуряването на учебни материали на български език по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка в контекста на системата на основните права и върховенството на правото. Обученията ще се провеждат в различни формати (присъствени, електронни и/или смесени обучения, кръгли маси, дискусии, конференции и др.), съобразени със специфичните потребности от обучение на представителите на професионалната общност.

В рамките на тази дейност ще бъде въведен иновативен метод за смесено обучение в

Националния институт на правосъдието.

Учебно посещение до Европейския съд по правата на човека

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм в периода 10 – 13 април 2023 г.  се организира посещение до Европейския съд по правата на човека на 10 представители на Форума по права на човека, създаден в рамките на дейност 4 по проекта. Програмата на учебното посещение се разработва със съдействието и подкрепата на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека.

Обучения с международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите за прилагане на основните права

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм през 2023 година ще бъдат организирани поредица от обучения с участието на международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите на професионалната общност за прилагане на основните права през м. юни 2023 г.:

Със съдействието на Норвежката съдебна администрация съдия Торолв Грозет ще проведе практически уъркшоп за българските магистрати, насочен към мотивиране на съдебните актове в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека в контекста на чл. 10 от ЕКПЧ (свобода на изразяване).

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека, Йонко Грозев, съвместно с още двама съдии от ЕСПЧ ще проведат обучение по прилагането на Европейската конвенция по права на човека. В програмата на обучението ще се включат и български магистрати, членове на Форума по права на човека.

Международният експерт по съдебна етика и автор на помагалото за съдебно обучители, “Съдийско поведение и етика“, Джереми Купър ще проведе практическо обучение по помагалото, което е преведено на български език по проекта „Съвременна учебна среда за професионалната общност“.

НИП организира обучение на тема „Невербална комуникация“

В периода 20-21 април 2023г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Невербална комуникация“ по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Целта на обучението е да развие умения за невербално поведение и комуникация в работна среда.

  Преподавателският екип включва г-н Марк Сегал, адвокат от Филаделфия, международен експерт с дългогодишен опит в областта на законодателните и съдебните реформи, вкл. и в провеждането на обучения в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Средния изток, Африка и Южна Америка, и г-жа Катя Дормишева, съдебен обучител на НИП с международен експертен опит в съдебното обучение и изграждането на капацитет на съдебно-обучителните институции.

На събитието е осигурен симултанен превод от/на английски език.

Разходите за настаняване, транспорт и дневни разноски са за сметка на бюджета на проекта. Допълнително ще изпратим практическа информация за събитието.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, НИП – тел.02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Срокът за заявяване на участие е до 10 април 2023 г., чрез регистрация в системата ИСУПО – https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1357.

© 2023 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6