Дейност 6 – Разработване на нов уебсайт на НИП. Осигуряване на техническо оборудване с цел обезпечаване на обучителната дейност и укрепване институционалния капацитет на Института

Дейността предвижда създаването на модерен интерактивен уебсайт с лесен за ползване и риспонсив дизайн, предоставящ функционални възможности за интегриране и структуриране на различни типове информационни масиви, визуализация на данни, оптимизация на функционалностите за търсене.

Добре дошли в новия сайт на Националния институт на правосъдието

Сайтът на Националния институт на правосъдието е разработен по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, Договор № BGJUSTICE-2.001-0001/07.04.20 г., финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Дейност 6 по проекта предвижда създаването на нов уебсайт на Националния институт на правосъдието, който ефективно да отразява значението и ролята на НИП в съдебната система, както и дейностите, които провежда в изпълнение на възложените му правомощия, свързани с развиване на уменията и компетентностите на професионалната общност и подобряване на разпространението на публична информация за дейността на Института.

Новият уебсайт на Института е с модерна визия, обогатено съдържание и разширени функционалности, които позволяват лесна навигация включително и от мобилни устройства.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6