Дискусия с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека на тема „Актуални тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси“

На 08 април 2022 г. (петък) от 10.00 ч. до 13.00 ч. Националният институт на правосъдието организира дискусия с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека на тема „Актуални тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси“. Съдия Грозев ще направи преглед на прилагането на гражданскоправните […]

Виж още
training materials

НИП организира хибридно обучение “Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1 към Европейска конвенция за правата на човека”

Националният институт на правосъдието организира хибридно обучение на тема „Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1, ЕКПЧ“, което ще се проведе в периода 11 – 20 април 2022 г. Обучението е предназначено за съдии от районните и въззивните съдилища, съдебни помощници, адвокати и други представители на професионалната общност. Форматът на обучението предвижда […]

Виж още
photo from meeting

Работна среща на представители на Норвежката съдебна администрация с екипа на Националния институт на правосъдието

На 26 октомври 2021г. екипът за организация и управление на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. проведе работна среща с представители на Норвежата съдебна администрация, партньор по проекта. От страна на норвежкия […]

Виж още
virtual meeting

Виртуален обмен на професионален опит и добри практики между НИП и Норвежката съдебна администрация

На 24 юни 2021г. (четвъртък) Националният институт на правосъдието организира онлайн проучвателно посещение до институциите в Норвегия, които организират съдебното обучение  в областта на основните права и върховенството на правото. Посещението се проведе под формата на виртуален обмен на професионален опит и добри практики и в него се включиха магистрати, съдебни служители, експерти и други специалисти […]

Виж още
икона на анкета

Проучване на нуждите от обучение на българските магистрати в областта на върховенството на правото и защитата на основните права

Националният институт на правосъдието организира проучване на нуждите от обучение на българските магистрати и съдебните и прокурорските помощници в страната в областта на върховенството на правото и защитата на основните права, с фокус върху прилагането на Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС, както и относимата практика на Европейския съд по правата на […]

Виж още

НИП организира дистанционно електронно обучение по прилагането на Хартата за основните права

Националният институт на правосъдието организира дистанционно електронно обучение на тема „Ефективно прилагане и изпълнение на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво“, което ще се проведе в периода 14 юни – 2 юли 2021г. Обучението е предназначено за съдебни служители от органите на съдебната власт, ангажирани с изпълнението и управлението на проекти, финансирани със средства […]

Виж още
slider image

Пресконференция за представяне на проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

„Поставили сме си амбициозни цели, които в рамките на 4-годишния период на изпълнение на проектите на НИП по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. ще постигнат устойчивост на професионалните знания и умения по прилагане на основните права и развиване на дигитализацията в съдебното обучение“.  С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева обобщи съдържанието на проектите […]

Виж още

Публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП

На 15.02.2021 г. в ЦАИС ЕОП е публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, съпътстващи дейности, хотелско настаняване и медицински застраховки за нуждите на НИП в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на […]

Виж още

Откриваща пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

На 25 февруари 2021 година от 11,00 ч. ще се проведе онлайн откриващата пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програмна област „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“: „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната […]

Виж още

Представители на Норвежката съдебна администрация споделиха професионален опит в областта на електронните обучителни ресурси

На 25 септември 2020 г. представители на Норвежката съдебна администрация (НСА) представиха на екипа на проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност» и на други служители на Националния институт на правосъдието  електронните ресурси, достъпни за норвежките магистрати.  Предвид епидемичната обстановка в Европа, срещата беше  проведена в […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6