Виртуален обмен на професионален опит и добри практики между НИП и Норвежката съдебна администрация

virtual meeting

На 24 юни 2021г. (четвъртък) Националният институт на правосъдието организира онлайн проучвателно посещение до институциите в Норвегия, които организират съдебното обучение  в областта на основните права и върховенството на правото.

Посещението се проведе под формата на виртуален обмен на професионален опит и добри практики и в него се включиха магистрати, съдебни служители, експерти и други специалисти със задълбочени знания и практически опит в разглежданата област.

От страна на норвежките партньори презентации направиха върховен съдия от Осло; заместник-директора на Норвежката институция за защита правата на човека, ръководителя на международния секретариат на Норвежката съдебна администрация и експерт по изграждането на компетентностни профили на работещите в съдебната система. Темите, предмет на обсъждане между участниците във виртуалния обмен бяха структурата и работата на съдебната система на Норвегия, ролята на Норвежката съдебна администрация, обучителните методи за усъвършенстване на професионалните компетентности на магистратите, академичното и професионалното обучение в областта на основните права и върховенството на правото. Заключителната тема бе посветена на специализираните институции в Норвегия, ангажирани със защитата на правата на човека

Участниците бяха членове на работна група по Дейност 1 „Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото“, по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6