“Наказателно материално право за съдии, прокурори и следователи. Книга 1” е публикувана в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП е достъпно следващото издание от поредицата “Знанието е сила” – “Наказателно материално право за съдии, прокурори и следователил Книга 1“. След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

Виж още

“Ръководство на прокурора. Книга първа” е публикуван в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП е достъпно следващото издание от поредицата “Знанието е сила” – “Ръководство на прокурора. Книга първа”. След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

Виж още

Нови самообучителни ресурси са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от поредицата “Знанието е сила”: “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред първата инстанция” и “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред въззивната инстанция”. След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална […]

Виж още

НИП проведе трета сесия на Форум „Права на човека“ и заключителна пресконференция по проектите, които изпълнява, финансирани по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021

На 5 април 2024г. в хотел „Астория Гранд“ Националният институт на правосъдието проведе третото издание на Форум „Права на човека“ под мотото „От знания към умения“. „Не е достатъчно само да се сдобиеш с знания, трябва да им намериш и приложение“. С тези думи на Гьоте, директорът на Института, Миглена Тачева откри форума и очерта […]

Виж още

Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им в българския правов ред – обучение на НИП в сътрудничество с Българското сдружение по конкурентно право

На 28.03.2024 г. директорът на Националния институт на правосъдието, Миглена Тачева и д-р Екатерина Русева, председател на УС на Българското сдружение по конкурентно право (БСКП), подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към усъвършенстване на професионалната подготовка на съдиите в областта на конкурентното право. На същия ден стартира и първата съвместна инициатива – обучение за съдии и […]

Виж още

Обучение на тема „Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им за българския правов ред“

На 28 март 2024 г. Националният институт на правосъдието организира обучение на тема “Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им за българския правов ред”, с преподаватели д-р Екатерина Русева, адв. Цветелина Георгиева и доц. д-р Иван Стойнев, членове на Българското сдружение по конкурентно право. В рамките на обучението участниците ще бъдат запознати […]

Виж още

Самообучителните ресурси „Личностно и организационно развитие. Неюридически умения“ и  „Ръководство на наказателен съдебен състав. Общи насоки“ са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от поредицата „Знанието е сила“: „Личностно и организационно развитие. Неюридически умения“ и „Ръководство на наказателен съдебен състав. Общи насоки“. В идните седмици предстои публикуването и на следващите две части – „Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред първата инстанция“ и „Ръководство […]

Виж още

Самообучителните ресурси „Ръководство на административния съдия – обща и специална част (книга първа)“ и  „Ръководство на следователя“ са публикувани в Портала за електронно обучение на НИП

В изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, финансиран по програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, екипи от съдебни обучители разработиха поредицата „Знанието е сила“ – 10 учебни помагала, които систематично и задълбочено развиват стандартите за съдебно обучение с практическо съдържание, като преход от знания към […]

Виж още

Предстоящи обучения на тема „Актуални промени в дружественото право“

Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. В учебния план на предстоящите обучения ще бъдат включени въпросите, свързани със създаване на дружествата с променлив капитал, прилагане на правилата за преобразуване при участие на ДПК, […]

Виж още

Предстоящи обучения на тема „Актуални промени в дружественото право“

Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. В учебния план на предстоящите обучения ще бъдат включени въпросите, свързани със създаване на дружествата с променлив капитал, прилагане на правилата за преобразуване при участие на ДПК, […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6