„Може ли въртенето на очи в недоумение да бъде причина да се иска отвод на съдия“?

Този казус, изпратен предварително на участниците, очерта фокуса на интерактивния международен семинар, който започна в София на 20 април 2023 година. Безпристрастността и независимостта на магистратите по отношение на твърдения за предубеденост, основани на невербални реакции, са само един от акцентите на двудневното обучение. В рамките на два дни, семинарът ще предостави ценни практически насоки […]

Виж още

НИП организира обучение на тема „Невербална комуникация“

В периода 20-21 април 2023г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Невербална комуникация“ по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Целта на обучението е да развие умения за невербално поведение и […]

Виж още

НИП представи модерен нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани с финансовата подкрепа на НФМ

„През изминалия 2-годишен период заедно преодоляхме множество предизвикателства, пред които се изправихме за пръв път; наложи се да бъдем смели и да въвеждаме новаторски подходи в изпълнението на проекта – в кратки срокове, без предварителна яснота за непосредственото въздействие, но с вяра в крайния успех.“ С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева откри […]

Виж още

Форум по права на човека на НИП

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., се предвижда укрепването и надграждането на форума по права на човека, създаден от ВСС в предходния програмен период на НФМ, като устойчива платформа за обмен на информация […]

Виж още

Добре дошли в новия сайт на Националния институт на правосъдието

Сайтът на Националния институт на правосъдието е разработен по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, Договор № BGJUSTICE-2.001-0001/07.04.20 г., финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Дейност 6 по проекта предвижда създаването на нов уебсайт на Националния институт на правосъдието, […]

Виж още

Споделени пространства за съдебно обучение в органите на съдебната власт

През 2022 г. по проекта на НИП„Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“,  финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.,бяха създадени и оборудвани 13 споделени пространства за целите на съдебното обучение. Споделените учебни пространства са иновативен инструмент за провеждане на обучение в работна среда, който допринася […]

Виж още

Обучения с международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите за прилагане на основните права

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм през 2023 година ще бъдат организирани поредица от обучения с участието на международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите на професионалната общност за прилагане на основните права през м. юни 2023 г.: Със […]

Виж още

Учебно посещение до Европейския съд по правата на човека

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм в периода 10 – 13 април 2023 г.  се организира посещение до Европейския съд по правата на човека на 10 представители на Форума по права на човека, създаден в рамките на дейност 4 по […]

Виж още

Нови самообучителни ресурси за професионалната общност

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм е предвидено разработването на 10 самообучителни ресурси (помагала) за развиване на знания, умения и компетентности на професионалната общност на всички нива в съдебната система. Тези ресурси отразяват стандартите за съдебно обучение за ефективно изпълнение на […]

Виж още

Националният институт на правосъдието организира дискусионни форуми за членовете на Националните съдебни мрежи по граждански, търговски и наказателни дела

Националният институт на правосъдието организира: Дискусионните форуми осигуряват виртуално пространство за обсъждане и обмен на професионален опит на контактните точки и членовете на мрежите във връзка с ефективно изпълнение на техните правомощия, свързани с оказване на необходимото съдействие на органите в съдебната власт в областта на  международното сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела. Форумите […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6