Откриваща пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

На 25 февруари 2021 година от 11,00 ч. ще се проведе онлайн откриващата пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програмна област „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“: „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната […]

Виж още

Представители на Норвежката съдебна администрация споделиха професионален опит в областта на електронните обучителни ресурси

На 25 септември 2020 г. представители на Норвежката съдебна администрация (НСА) представиха на екипа на проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност» и на други служители на Националния институт на правосъдието  електронните ресурси, достъпни за норвежките магистрати.  Предвид епидемичната обстановка в Европа, срещата беше  проведена в […]

Виж още

Заседание на работна група за създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото

На 20 юли 2020 г. се проведе първата среща на работната група за създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото по проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност». Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Правосъдие” […]

Виж още

Договор № BGJUSTICE – 2.001-0001/07.04.2020 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 На 07 април 2020 година между директора на НИП и ръководителя на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 се […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6