Обучение „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура“ организира НИП

На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема „ Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура “, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и представители на органите на МВР, с предподаватели Пламен Дацов, съдия в Софийския […]

Виж още

Специализирано обучение за съдии, прокурори и следователи по актуални проблеми на наказателното правосъдие за деца

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., в сила от 01.09.2023 г., Националният институт на правосъдието разработи самообучителен курс „Въведение в правосъдието за деца. Актуални наказателноправни аспекти“, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство. Обучението е разработено от експерти от общност „Правосъдие за деца” и цели […]

Виж още

49 представители на професионалната общност взеха участие във втората сесия на Форума по права на човека на НИП

„Почтеността е крайъгълният камък на всяка етична връзка. И съдиите, и представителите на Прокуратурата, и адвокатите трябва да притежават непоколебима почтеност в професионалното си поведение. И не само. Те трябва да бъдат особено внимателни и в личния си живот. Съблюдаването на най-високите стандарти на професионализъм и въздържането от всякакви действия, които биха могли да компрометират […]

Виж още

Задълбоченият подход към гражданскоправните, наказателноправните и административноправните аспекти от приложението на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека предизвика интереса на професионалната общност в обучение на НИП

На 29 юни 2023 г. в София, Гранд хотел Астория, НИП  проведе присъствена среща на преподаватели и участници в обучение в смесена форма „Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека“. Темата беше разгледана задълбочено и последователно от съдебните обучители на НИП съдия Илияна Папазова, ВКС, съдия Дона […]

Виж още

23 съдии, прокурори и следователи участваха в обучението за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“

На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, в което взеха участие 23 членове на комисии по професионална етика от органите на съдебната власт. В преподавателския екип се включиха г-н Джеръми Купър, съставител на Наръчника за обучители „Съдийско поведение и етика“ на […]

Виж още

Общност “Правосъдие за деца” на НИП разработва самообучителен курс за правата на непълнолетните в наказателния процес

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. и въведената с тях промяна в уредбата относно наказателното правосъдие спрямо непълнолетни лица (в сила от 01.09.2023 г.), общност „Правосъдие за деца” на Националния институт на правосъдието разработва самообучителен курс, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство, който да […]

Виж още

Обучение по права на човека с участието на съдиите от ЕСПЧ Йонко Грозев, Карло Ранцони и Тим Айке

На 8-9 юни 2023г. НИП организира обучение на тема „Приложение на Европейската конвенция за правата на човека на национално ниво и в практиката на Европейския съд по правата на човека“ с участието на съдиите от ЕСПЧ Йонко Грозев, Карло Ранцони и Тим Айке. Практиката на българските съдилища ще бъде представена от съдия Красимир Шекерджиев от […]

Виж още

Първа присъствена сесия на Форума по права на човека на НИП по въпросите на правосъдието за деца

Практически проблеми и предизвикателства в съдебните производства с участието на деца бяха обсъдени на първата сесия на Форума по права на човека на НИП, която се проведе в София на 2 май 2023 година. В дискусията участваха 50 представители на институции и неправителствени организации, съдебни обучители, съдии, прокурори, адвокати и експерти, които са част от […]

Виж още

„Може ли въртенето на очи в недоумение да бъде причина да се иска отвод на съдия“?

Този казус, изпратен предварително на участниците, очерта фокуса на интерактивния международен семинар, който започна в София на 20 април 2023 година. Безпристрастността и независимостта на магистратите по отношение на твърдения за предубеденост, основани на невербални реакции, са само един от акцентите на двудневното обучение. В рамките на два дни, семинарът ще предостави ценни практически насоки […]

Виж още

НИП организира обучение на тема „Невербална комуникация“

В периода 20-21 април 2023г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Невербална комуникация“ по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Целта на обучението е да развие умения за невербално поведение и […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6